Podbabiogórze » Info, Wydarzenia » 73 rocznica wybuchu II wojny światowej – Wysoka

Głos syreny oraz dzwonu kościelnego punktualnie o godz. 12.00 oznajmił, że w Wysokiej rozpoczynają się uroczystości związane z 73 rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Uczestnicy manifestacji po wysłuchaniu mszy Św. w kościele parafialnym udali się na cmentarz pod pomnik, aby tam oddać hołd poległym w bitwie o Wysoką w dniach 1 i 2 września 1939 roku. Po krótkiej modlitwie, odegraniu hymnu państwowego oraz powitaniu przybyłych na uroczystość, starszy chorąży Mirosław Wnuk z Karpackiego Oddziały Straży Granicznej w Zakopanem odczytał apel poległych.

Wójt Stanisław Pudo zabierając głos przypomniał krótką historię bitwy oraz udział, jaki w niej miała ludność cywilna szczególnie wsi Wysoka. Głos zabierali także starosta suski Tadeusz Gancarz, poseł na Sejm RP Joanna Bobowska, senator Andrzej Pająk, prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców z Bielska Białej oraz kombatant sierżant Wójcik.
Po wystąpieniach wieńce i kwiaty pod pomnikiem składały delegacje posłów i senatorów, Wojska Polskiego, gmin i powiatu, delegacje kombatanckie, Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół i przedszkoli, organizacje harcerskie oraz pozostali goście, którzy przybyli na rocznicowe spotkanie.

Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli harcerze z Jordanowskiego Hufca oraz grupa rekonstrukcyjna z Bielska Białej.
Po odegraniu Roty przez orkiestrę OSP z Łętowni, kpt. Mirosław Ślusarczyk wydał komendę o odprowadzeniu pocztów sztandarowych, tym samym oficjalna uroczystość dobiegła końca. Zebrani przemaszerowali pod budynek remizy strażackiej gdzie nastąpiło rozwiązanie manifestacji a następnie udali się na wspólny żołnierski posiłek, którym była grochówka przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiej.

bs


Tagi: ,

Polecane


© 2012 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze