Podbabiogórze » Biznes » Bezpłatne szkolenie „Jak pozyskać dotację na rozwój firmy” w Zawoi

Miejsce szkolenia: Zawoja
Termin szkolenia: 23.02.2011
Organizator: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Telefon kontaktowy: 12 376 91 94
E-mail: szkolenia@mcp.malopolska.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) organizuje bezpłatne szkolenia na temat aplikowania o fundusze europejskie dla przedsiębiorców z gmin województwa małopolskiego w których jeszcze żadna firma nie otrzymała dotacji w ramach II Priorytetu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Gospodarki Regionalnej Szansy.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Gminy Zawoja zapraszają na bezpłatne szkolenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A – „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”, jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców. Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się 23 lutego o godzinie 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja.

Kontakt:
Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
tel. 12 376 91 91, 12 376 91 94, 12 376 91 10

Dodatkowe Informacje: www.fundusze.malopolska.pl

źródło: ug zawojaPolecane


© 2011 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze