Podbabiogórze » Info, Kultura » Grant na utworzenie pracowni digitalizacji

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej wzięło udział w konkursie projektów do Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ priorytet Digitalizacja i otrzymało dofinansowanie w wysokości 99.142,00 zł na utworzenie pracowni do digitalizacji muzealiów wraz z udostępnieniem ich w sieci. Wymagalny wkład własny w wysokości 25% zadania pokryty zostanie ze środków budżetu Gminy. W ramach projektu zakupiony zostanie m.in. profesjonalny sprzęt do digitalizacji w postaci skanerów, plotera, komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, kamer i innych urządzeń, koniecznych do przeprowadzenia cyfrowej dokumentacji danego dobra kultury. Proces digitalizacji obejmie ponad 2700 obiektów, których wizerunki udostępnione zostaną również w sieci Internet. To duży sukces dla działającego niespełna cztery lata muzeum, które w swoich zasobach posiada cenne zbiory dokumentów archiwalnych, fotografii i druków ulotnych, związanych z historią miasta oraz regionu. Obowiązkiem każdego pokolenia jest z jednej strony badanie naukowe zachowanego dorobku, a z drugiej – pozostawienie go w możliwie najpełniejszej postaci następnym generacjom. Obydwa te wymagania spełnia digitalizacja zasobów, czyli przetwarzanie zachowanych dokumentów o uznanej wartości historycznej lub kulturalnej na ich cyfrowe kopie, wg odpowiednich standardów. Wysoka jakość otrzymanej dokumentacji stanowi również ważne wsparcie dla działań konserwatorskich przy danym obiekcie i umożliwia pozyskiwanie danych na jego temat bez konieczności fizycznego kontaktu osoby oglądającej, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku nietrwałych dóbr kultury, wymagających specyficznych warunków przechowywania. Wieloletni Program Rządowy Kultura+ prowadzi Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie.

BW

źródło: muzeum miejskie suchej beskidzkiejPolecane


  • zMarek

    U nas jedynie muzeum idzie z duchem czasu.

© 2011 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze