Podbabiogórze » Info, Kultura » Inwentaryzacja figur i kapliczek

Wniosek Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej złożony do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Kultura Ludowa na inwentaryzację kapliczek i figur przydrożnych na terenie miasta Sucha Beskidzka i powiatu suskiego otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 000 zł.

W ramach zadania inwentaryzacji poddanych zostanie ok. 300 obiektów małej architektury sakralnej, charakteryzujących się dużą wartością historyczną i artystyczną, zgodnie z kryteriami tzw. „białych kart” z pełną, kompleksową informacją dostosowaną do potrzeb i zakresu działań konserwatorskich. Do tej pory, we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego suskie muzeum zinwentaryzowało pond 80 obiektów znajdujących się na terenie miasta Sucha Beskidzka. Posiadanie pełnej dokumentacji tych cennych przykładów sztuki sakralnej ma istotny wpływ na zachowanie historycznej autentyczności i integralności dziedzictwa, które jest materialnym świadectwem tożsamości kulturowej regionu oraz wyrazem religijności jego mieszkańców. Kapliczki, figury i przydrożne krzyże niejednokrotnie charakteryzuje wysoki kunszt artystyczny. Działalność profesjonalnych warsztatów kamieniarskich, m.in. białopotockiego czy występowanie rzadkich motywów (m.in. trynitarskiego) to cecha wyróżniająca ziemię suską i babiogórską w skali ogólnopolskiej. W ramach zadania, na stronie www.muzeum.sucha-beskidzka.pl, zamieszczona zostanie interaktywna mapa, na której naniesione zostaną najcenniejsze obiekty małej architektury sakralnej występujące na terenie miasta Sucha Beskidzka i powiatu suskiego wraz z ich opisem. Zadanie będzie realizowane do końca bieżącego roku.

Muzeum gorąco zachęca do współpracy wszystkie osoby posiadające dokumentację fotograficzną kapliczek, figur i przydrożnych krzyży lub mogące podzielić się wiedzą na temat ich historii lub fundacji: e-mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl., tel. 33 874 26 05.

Logo - Kapliczki

Inwentaryzacja figur i kapliczek

źródło: muzeum miejskie suchej beskidzkiejPolecane


© 2014 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze