Podbabiogórze » Info, Wydarzenia » Jordanów – Uroczyste zakończenie projektu realizowanego w ramach POKL

16 listopada 2010 r. w restauracji „Strumyk” w Jordanowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Lepsze Jutro”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Uroczystość swoją obecnością uświetnił Wójt Gminy Jordanów Pan Stanisław Pudo, Skarbnik Gminy Pani Agata Czyszczoń, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Pan Marek Stachurski wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu oraz beneficjenci.

W projekcie brało udział 21 beneficjentów, w roku bieżącym zorganizowane i przeprowadzone zostały następujące kursy zawodowe:

  1. Wizaż – dla 5 osób, kurs ten prowadziła mgr Aneta Rostecka, stylistka i filozof sztuki, wykładowca w Szkole Policealnej Wizażu i Stylizacji w Rzeszowie, Zajęcia odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym w Jordanowie.
  2. Kurs opiekuna osób niepełnosprawnych brało w nim udział 5 osób, kurs ten prowadziła mgr Katarzyna Cioch fizjoterapeuta, rehabilitant pracownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie. Kurs ten odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Jordanowie.
  3. Kurs kucharza, brało w nim udział 11 osób, w ramach tego kursu sfinansowano badania sanepidowskie. Kurs ten odbył się w Szkole Gastronomicznej Zespołu Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej. Prowadzony był przez panie: mgr Izabelę Śliwa oraz mgr Renatę Pochopień nauczycielki szkoły. Uczestnicy mieli zorganizowanego busa na zajęcia do Suchej Beskidzkiej i z powrotem.

Ponadto wszyscy uczestnicy brali udział w treningach i kursach takich jak:
– kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
– poradnictwo prawne,
– treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
– treningu pracy.

Umożliwiło to uczestnikom nie tylko nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobycie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uzyskanie porady prawnej podczas indywidualnych konsultacji z prawnikiem. Po każdym module uczestnicy otrzymywali certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w treningach i kursach.

Podczas zajęć zapewniony był catering. Uczestnictwo w projekcie było całkowicie bezpłatne, a beneficjenci byli dodatkowo objęci wsparciem finansowym.
Celem spotkania było uroczyste podsumowanie przeprowadzonych przez GOPS w Jordanowie szkoleń realizowanych w ciągu pięciu ostatnich miesięcy. Każdy uczestnik projektu z rąk Pana Wójta otrzymał pamiątkowy dyplom potwierdzający udział w projekcie.

Zajęcia zorganizowane w trakcie projektu cieszyły się powodzeniem i zdaniem uczestników projektu były bardzo przydatne. Istotnym rezultatem przeprowadzonych szkoleń było zdobycie przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo pewności siebie oraz wiary we własne możliwości. Uczestnicy projektu wykorzystali daną im szansę i dlatego teraz mogą pewniej poruszać się po rynku pracy w poszukiwaniu odpowiedniej dla siebie posady. Rok 2010 jest drugim rokiem realizacji projektu systemowego ”Lepsze Jutro” GOPS w Jordanowie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w tego typu szkoleniach w latach następnych do naszej siedziby: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. Bł.Ks.P. Dańkowskiego 10, tel. 18 26 75 369

Koordynator
Marzena Rączka

źródło: ug jordanówPolecane


© 2010 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze