Podbabiogórze » Info, Wydarzenia » Kto śpiewa – ten dwa razy się modli. Zapowiedź II Festiwalu Pieśni Chóralnej – Kluszkowce 2011

W Starym Testamencie, w Drugiej Księdze Kronik czytamy: „Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość” (2 Krn 20,21). 17 lipca w Kluszkowcach odbędzie się II Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej nad Jeziorem Czorsztyńskim. Przybądźmy na to wydarzenie, by chwalić Boga wraz z chórzystami.

W Nowym Testamencie św. Paweł Apostoł wzywa wyznawców Chrystusa, którzy zbierają się w oczekiwaniu na przyjście swego Pana, aby wspólnie śpiewali psalmy, hymny i pieśni duchowe: „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach” (Kol 3,16). Śpiew bowiem jest znakiem radosnego wzruszenia serca: „Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie” (Dz 2,47). Tak więc słuszne jest spostrzeżenie św. Augustyna: „jeśli kto miłuje, ten śpiewa”. Już w starożytności stało się przysłowiem, że „kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli”. W myśl tej zasady śpiewając we wspólnocie Kościoła wkładamy w śpiew całe swoje serce.

Okazywanie należnego szacunku wartościom muzyki sakralnej winno stanowić dla chrześcijańskich muzyków i członków chórów zachętę do kontynuowania tradycji i jej podtrzymywania w służbie wiary, zgodnie z tym co wyrażone zostało w orędziu do artystów: „Nie uchylajcie się od oddania waszego talentu na służbę prawdzie Bożej. Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, by nie popaść w beznadziejność. Piękno, podobnie jak prawda, wlewa radość w serca ludzi. A to przez wasze ręce”. Dopowiadamy przez „wasze ręce, ale także i głosy”.

W niedzielę 17 lipca 2011 r. o godzinie 15.00 odbywał się będzie w kościele parafialnym w Kluszkowcach II Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej nad Jeziorem Czorsztyńskim – Kluszkowce 2011. To druga edycja po rocznej przerwie tego wspaniałego dzieła.

I Festiwal odbył się 6 września 2009 r. i uczestniczyło w nim 5 chórów: żeński chór kameralny Vocalis ze Skoczowa, chór „Kantylena” i „Watra” z Raby Wyżnej, chór „Echo Gorczańskie” z Nowego Targu, zespół wokalno – instrumentalny „Alfa” z Trsteny z Słowacji oraz chór parafialny „Kluszkowce”.

Formuła I Festiwalu nie miała charakteru konkursu lecz sprowadzała się do zaprezentowania dorobku, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Znakomite występy oraz doskonała akustyka kościoła sprawiły, że licznie zgromadzona publiczność gromkimi oklaskami nagradzała występy każdego zespołu. Po zakończeniu przeglądu każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę oraz materiały reklamowe promujące piękno regionu. Dzięki miejscowym sponsorom, Urzędowi Gminy Czorsztyn i Powiatowemu Centrum Kultury w Nowym Targu, chór Kluszkowce (główny organizator) zaprosił wszystkich uczestników festiwalu na poczęstunek w restauracji ośrodka narciarskiego Czorsztyn-ski.

Pani Ilona Kubala ze Skoczowa w swej lokalnej prasie tak opisała I Festiwal: „Między Nowym Targiem, a Szczawnicą, około 40 km od Zakopanego, nad przepięknym Jeziorem Czorsztyńskim leży mała miejscowość Kluszkowce. Mieszkańcy mówią, że to Kraina Śpiącego Wulkanu. W takiej scenerii 6 września odbył się I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej „Nad Jeziorem Czorsztyńskim”. Skoczów reprezentował żeński zespół Vocalis pod kierownictwem Daniela Cichego. Grupa w październiku obchodzić będzie jubileusz dziesięciolecia, a swoją działalnością wychodzi daleko poza granice konfesyjności. Choć działa przy parafii ewangelicko – augsburskiej w Skoczowie, skupia osoby kilku wyznań. Podobnie program festiwalu zakłada ponadwyznaniowy charakter. Oprócz zespołu Vocalis w znakomitej akustyce kościoła św. Rafała Kalinowskiego w Kluszkowcach zaprezentowały się chóry z Kluszkowiec, Nowego Targu, Raby Wyżnej oraz słowackiej Trsteny. Po koncercie organizatorzy zapewnili uczestnikom szereg atrakcji. W plenerze, przy suto zastawionych stołach, smakując regionalne potrawy, mogli biesiadować do późnych godzin wieczornych. Urzekająca była także przejażdżka wyciągiem na górę Wdżar przy zachodzącym słońcu. Atmosfera podczas koncertu oraz po zakończeniu jego oficjalnej części budzi nadzieję, iż Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej stanie się corocznym wydarzeniem w Kluszkowcach”.

Posługując się powiedzeniem Dostojewskiego, chyba najbardziej znanym ze wszystkich, że: „Piękno zbawi świat” tworzymy to piękno w wydaniu Festiwalu Pieśni Chóralnej. Mamy nadzieję, że Pan Bóg łaskaw, za wstawiennictwem Św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej i św. Rafała – patrona kluszkowieckiej świątyni oraz przy pomocy organizatorów: Gminnego Centrum Kultury, chóru w Kluszkowcach i parafii – iż zbierzemy się, aby tworzyć piękno: śpiewać i słuchać. Piękno kościoła, znakomita akustyka, a także jego architektoniczny układ dają wszechstronne możliwości wykorzystania przestrzeni sakralnej w przekazie chrześcijańskiej kultury muzycznej.

W świecie tak bardzo zabieganym potrzeba nielada wysiłku, aby mieć czas na słuchanie. W niespokojnym i pełnym zgiełku społeczeństwie kościoły stają się również miejscem, gdzie w ciszy i modlitwie ludzie znajdują duchowe uspokojenie, i światło wiary.

Poprzez pieśni śpiewane ku Bożej chwale pragniemy budować mosty między narodami, miejscowościami oraz poszczególnymi osobami. Potwierdzeniem tych słów jest przyjazny kontakt, jaki zawiązuje się pomiędzy chórami i chórzystami. Każdy będzie mógł przyjść i posłuchać, kierując się słowami Goethego: „Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. Zachęcamy do uczestnictwa w festiwalu! W tym roku do udziału w festiwalu zostało zaproszonych zespołów chóralnych z: Słowacji, Węgier, Islandii, Nowego Targu, Sromowiec Niżnych i Kluszkowiec.

Przyjdź, posłuchaj i zachwyć się!

tekst: o. Tomasz Maślanka OCD/www.zwiastunzgor.pl
zdj: Arch. chóru Kluszkowce/ Jacek WaruśPolecane


© 2011 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze