Podbabiogórze » Info » Oby nie było gorzej

Koniec roku to dobry czas do podsumowania i zastanowienia się, czy zaplanowane i przyjęte do realizacji zamierzenia zostały osiągnięte. W gminie Jordanów od lat władze gminy stawiały sobie za cel rozwój i poprawę życia swoich mieszkańców poprzez właściwe planowanie, stopniowanie potrzeb i konsekwentną realizację tego, co zostało zaplanowane. Mijający rok nie był może tak bardzo „chudy” finansowo, jakiego możemy się spodziewać w najbliższym czasie, dlatego też, wykonanie planowanych zadań roku 2011 można ocenić pozytywnie.

A oto bilans tych osiągnięć:

 1. Oczyszczalnie ścieków w Łętowni, koszt 6.172.604,00 zł, inwestycja zakończona
 2. Kanalizacja części wsi Łętownia, koszt 1.437.911,00 zł, przyłączonych 80 budynków w tym szkoła, remiza OSP – inwestycja zakończona
 3. Wodociąg Łętownia, wartość 1.217.688,00 zł – podłączono 80 gospodarstw- inwestycja zakończona
 4. Chodnik przy drodze powiatowej w Toporzysku o długości 530m, wartość 481.175,00 zł – zgodnie z planem inwestycja zakończona
 5. Rozbudowa Zespołu Szkół w Toporzysku, wartość 1.583.949,00 zł – inwestycja zakończona i przekazana do użytku
 6. Chodnik przy drodze powiatowej w Osielcu o długości 1152m, wartość 702.935,00 zł –
  zgodnie z planem w trakcie realizacji
 7. Kryta pływalnia w Naprawie, koszt 1.898.873,00 zł – zgodnie z planem zaawansowane inwestycji w 50%
 8. Ogrodzenie i trybuny boiska Klubu Sportowego „Świt” w Osielcu, koszt 92.000,00zł, zadanie zrealizowane
 9. Oświetlenie uliczne w Osielcu – 10 lamp, wartość 63.837,00zł – zadanie zakończone
 10. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Wysokiej, koszt 85.000,00zł – zadanie zakończone
 11. Ocieplenie budynku OSP Toporzysko, koszt 51.539,00zł, zadanie zakończone
 12. Zakup mebli oraz wyposażenia dla Zespołu Szkół w Toporzysku, koszt 56.910,00zł

Są to najważniejsze zadania inwestycyjne, które były finansowane z budżetu gminy w roku bieżącym. Do tego należy dodać remonty placówek oświatowych, dróg gminnych i inne, na które zostały także przeznaczone środki budżetowe.
Cóż, pozostaje tylko życzyć włodarzom gminy, aby nadchodzący rok był równie udany, budżet dopięty a zaplanowane zadania spełniały oczekiwania mieszkańców.

bsPolecane


© 2011 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze