Podbabiogórze » Info » Portal internetowy www.pogotowiedziennikarskie.pl już dostępny w sieci!

pd-logos

Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż od dziś – tj. 12 sierpnia, w Internecie dostępny jest portal skierowany do mediów lokalnych i obywatelskich, dostępny pod adresem www.pogotowiedziennikarskie.pl.

Jest to platforma utworzona z myślą o mediach niezależnych, wypełniających społeczną misję kontroli władzy lokalnej w polskich powiatach, miastach i gminach. Znajdują się tu artykuły diagnozujące sytuację w mediach lokalnych, dotykające problemu niezależności od miejscowych układów, a także dotyczące procesów sądowych i innych represji prawnych stosowanych wobec dziennikarzy. Są także publikacje eksperckie – na przykład dr. Krzysztofa Karnkowskiego, który porusza problemy działalności blogerskiej, Wiktora Świetlika, dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy, na co dzień wspierającego przedstawicieli mediów, borykających się z problemami ograniczania ich niezależności.

Na portalu znajdują się także materiały wiceprezesa SDP Piotra Legutki, który profesjonalnym okiem spogląda na sytuację mediów lokalnych czy Jerzego Jachowicza, doskonałego dziennikarza śledczego, wspominającego współpracę z dziennikarzami lokalnymi przy odkrywaniu mrocznego polskiego półświatka.

Portal będzie także miejscem, w którym znajdą się artykuły wycofane z druku w lokalnych mediach, ze względu na miejscowe uwarunkowania. Artykuły przed ich umieszczeniem na naszej platformie, będą weryfikowane pod względem ich prawdziwości, a także konsultowane z prawnikami. Jeśli autorzy tekstów będą mieć takie życzenie, artykuły będą publikowane anonimowo. Redakcja „Pogotowia…” chętnie zainteresuje się także sprawami, którymi dziennikarze lokalni nie mogą lub nie chcą się zająć, realizując w ten sposób funkcję kontrolną wobec lokalnej władzy.

Zadbamy także o promocję lokalnych dziennikarzy – będziemy przedrukowywać nadsyłane nam publikacje, przeprowadzać wywiady z dziennikarzami, nagłaśniać ich osiągnięcia. Udostępnimy również nasze łamy na prowadzenie blogów oraz podstron poszczególnych miejscowości. Dzięki temu to dziennikarze lokalni w dużej mierze sami decydować będą, co znajdzie się na ich portalu.

Redaktorem naczelnym portalu jest Tomasz Szymborski – dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem, także w dziennikarstwie śledczym. Pracował między innymi w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku. Jest laureatem nagrody Watergate SDP za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego (2003 r.)

Portal został utworzony w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich projektu „Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych”. Projekt realizowany będzie do 30 września 2014 r. Partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja Court Watch Polska, która zajmuje się obserwacją procesów sądowych z udziałem dziennikarzy.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Edyta Żyła
Koordynatorka projektu
Stowarzyszenie Dziennikarzy PolskichPolecane


© 2013 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze