Podbabiogórze » Edukacja, Info » Powiadomienie o rozpoczeciu przyjmowania wnioskow stypendialnych na rok szkolny i akademicki 2010/2011

Drodzy Stypendyści,

Z przyjemnością informujemy, że rusza nabór wniosków stypendialnych dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie naukowej, sportowej i artystycznej oraz uczniów i studentów niepełnosprawnych w ramach Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2010/1011. Wyciąg z Regulaminu Stypendialnego określający szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium znajduje się na naszej stronie internetowej www.sapereauso.org.

Ponadto Fundacja realizuje jeszcze dwa inne Programy Stypendialne:

Program Stypendialny Rozwoju Regionalnego skierowany do studentów przygotowujących prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Zapoznajcie się z jego zasadami.

oraz

Małopolski Program Stypendialny dla Młodych Artystów i Liderów Lokalnych 2010/2011.

Wnioski stypendialne należy rejestrować i składać poprzez formularz on-line, znajdujący się na stronie www.sapereauso.org, a następnie wniosek wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i złożyć lub wysłać przesyłką pocztową, kurierską w wyznaczonym terminie do Biura Fundacji na adres:

SAPERE AUSO- Małopolska Fundacja Stypendialna
Rynek Kleparski 13/8
31-150 Kraków

Ustala się termin składania wniosków stypendialnych:

Uczniowie na dzień 15 października 2010 r.
(dotyczy Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2010/2011)

Studenci na dzień 15 listopada 2010 r.
(dotyczy Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2010/2011)

30 października 2010 r.
(dotyczy Programu Stypendialnego Rozwoju Regionalnego)

29 października 2010 r.
(dotyczy Małopolskiego Programu Stypendialnego dla Młodych Artystów i Liderów Lokalnych 2010/2011)

Uwaga!

Liczy się data wpływu poprawnego pod względem formalnym wniosku wraz z załącznikami w formie wydrukowanej do Biura Fundacji. Po terminach podanych powyżej, nie można uzupełniać lub poprawiać złożonego wniosku. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

W tym roku dokonaliśmy korekt w formularzu. Wprowadziliśmy m.in. możliwość fakultatywnego dodania zdjęcia osobistego – bardzo Was o to prosimy. Zdjęcie będzie drukowane na formularzu i w tej formie trafi pod obrady komisji stypendialnych. Ponadto dodaliśmy do danych kontaktowych numer komunikatora Gadu-Gadu i/lub Skype.

Prezes Zarządu Fundacji
Jacek Zieliński

SAPERE AUSO – Małopolska Fundacja Stypendialna
31-150 Kraków, Rynek Kleparski 13/8
tel./fax. 12 633-09-86
www.sapereauso.org

źródło: sapere auso

Archiwum zawierające wszystkie załączniki można pobrać TutajPolecane


© 2010 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze