Podbabiogórze » Info » Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich laureatem „Kryształów Soli 2010”

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, którego członkiem jest Gmina Sucha Beskidzka znalazło się w gronie laureatów nagród Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli 2010”, które zostały wręczone w czwartek 16 grudnia br. w Krakowie najlepszym organizacjom pozarządowym.

„Kryształy Soli” to nagroda, dzięki której Marszałek promuje najlepsze działania organizacji pozarządowych, a równocześnie dziękuje wszystkim, którzy swą działalnością budują wspólne dobro regionu. Nagrodzeni to liderzy w swoich środowiskach, którzy udowadniają, że rola organizacji pozarządowych w życiu publicznym jest bezcenna. Do tegorocznej edycji nagród zgłoszono 53 organizacje z całej Małopolski, które nagradzano w pięciu kategoriach. Kapituła oceniała nowatorstwo, trwałość i społeczne znaczenie realizowanych projektów. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują symboliczne statuetki – „Kryształy Soli”.

Podczas uroczystości w auli Floriance Akademii Muzycznej w Krakowie w imieniu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich statuetkę i dyplom odebrali Prezes Stowarzyszenia Marek Listwan i Sekretarz Maria Mazur. W uzasadnieniu przyznanej nagrody dla SGB Marszałek podkreślił modelową, partnerską współpracę i współdziałanie gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz ochrony i pomnażania dóbr przyrodniczych, kulturowych i tradycji, a poprzez to wkład w rozwój społeczno-gospodarczy południowo-zachodniej Małopolski. Doceniony został ponadto bezcenny wkład w rozwój i pielęgnowanie tradycji, sztuki i kultury regionalnej oraz promowanie i ochronę walorów przyrodniczo-rekreacyjnych regionu, a zwłaszcza działania na rzecz rozwoju turystyki babiogórskich gmin.

źródło: um sucha beskidzkaPolecane


© 2010 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze