Podbabiogórze » Info, Polityka » Sucha Beskidzka – Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej VI kadencji

W dniu 1 grudnia 2010 r. w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej. Sesję poprzedziła Msza Święta odprawiona w Kaplicy Zamkowej pw. Św. Piotra Apostoła. Podczas uroczystej inauguracji VI kadencji Rady Miejskiej radni złożyli ślubowanie, dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, ustalony został także kształt i skład osobowy komisji stałych Rady Miejskiej. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej p. Paweł Michulec wręczył Radnym oraz Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka Stanisławowi Lichosytowi zaświadczenia o wyborze, ponadto przedstawił informację dotyczącą przebiegu wyborów samorządowych w Suchej Beskidzkiej.

Podobnie jak w minionej kadencji zdecydowaną większość w suskiej radzie stanowią przedstawiciele Komitetu Wyborczego „Samorządni”, mający jedenastu reprezentantów, spośród nich sześciu zasiadało w Radzie poprzedniej kadencji. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej ponownie został wybrany, pełniący tą funkcję już dwukrotnie Pan Bogusław Ćwiękała, natomiast nowym Wiceprzewodniczącym Rady została Pani Ewa Stróżak.

Rada Miejska, tak jak w poprzedniej kadencji, zdecydowała o utworzeniu dwóch stałych komisji – Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Zakres działania pierwszej z powołanych komisji niezmiennie obejmuje sprawy związane z rozwojem społeczno – gospodarczym, gospodarką finansową, gospodarką przestrzenną, gospodarką wodną, ochroną środowiska, gospodarką komunalną i mieszkaniową, gospodarką żywnościową, usługami, przemysłem, zaopatrzeniem ludności i ochroną konsumenta, rolnictwem oraz czynami społecznymi. Komisja Spraw Społecznych zajmować będzie się zagadnieniami związany z oświatą, zdrowiem i sprawami socjalnymi, kulturą, przestrzeganiem prawa i porządku publicznego, turystyką, kulturą fizyczną i sportem oraz samorządem. Powołana została także Komisja Rewizyjna, która kontroluje działalność Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej – Bogusław Ćwiękała
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej – Ewa Stróżak

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Adam Leśniak – Przewodniczący Komisji
Bogusław Ćwiękała
Mieczysław Hudziak
Czesław Korczak
Małgorzata Kulka
Tadeusz Pochopień
Jan Siwiec
Krzysztof Skrzypek

Skład Komisji Spraw Społecznych

Janusz Siwiec – Przewodniczący Komisji
Bogusława Hudziak
Krystian Krzeszowiak
Maria Kuś
Marcin Stawowy
Ewa Stróżak
Andrzej Zawiła

Skład Komisji Rewizyjnej

Mieczysław Hudziak – Przewodniczący Komisji
Czesław Korczak
Jan Siwiec
Krzysztof Skrzypek
Andrzej Zawiła


źródło: um sucha beskidzkaPolecane


© 2010 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze