Podbabiogórze » Edukacja, Info » Sucha Beskidzka – Projekt Liderzy Selektywnej Zbiórki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi i stały się jego prawdziwym problemem, gdyż jest ich coraz więcej i mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. W Polsce 96% odpadów trafia na składowiska, zaś trzy czwarte mieszkańców ich nie segreguje. Mając na uwadze troskę o środowisko Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej postanowił wziąć udział w projekcie „Liderzy selektywnej zbiórki”, którego celem jest wytworzenie trwałego nawyku segregacji odpadów, a przez to zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych recyklingowi i osiągnięcie ekologicznych efektów z tym związanych. Zadaniem Zespołu Szkół jako uczestnika projektu jest dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych, sklepów, urzędów, przedsiębiorstw na terenie naszego miasta i włączeniu ich do selektywnej zbiórki opakowań poprzez podpisanie deklaracji przystąpienia do programu. Szkoła, która zdobędzie największą ilość podpisanych deklaracji otrzyma tytuł „Szkoła – lider promocji selektywnej zbiórki 2010/2011 r.”


źródło: um sucha beskidzkaPolecane


© 2010 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze