Podbabiogórze » Biznes, Polityka » Sucha Beskidzka w czołówce Rankingu Gmin Małopolski

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie opracowała Ranking Gmin Małopolski oceniający ich poziom rozwoju zrównoważonego. Ideą Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Analizę rozwoju oparto na wybranych 11 wskaźnikach, do których m.in. zaliczono: wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca, dochody własne na 1 mieszkańca, środki z budżetu UE na 1 mieszkańca, udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, napływ ludności na 1000 mieszkańców, liczbę czytelników bibliotek na 1000 mieszkańców, wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i testów gimnazjalistów.

Wskaźniki opisują obszary wchodzące w skład zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. obszar ekonomiczny, społeczny i środowisko naturalne. Wśród 179 gmin Małopolski Sucha Beskidzka uplasowała się w czołowej dwudziestce rankingu. Wysoka pozycja w rankingu wskazuje na zrównoważony rozwój naszego miasta, a w ocenianych obszarach wysoki poziom przedsiębiorczości, rozwoju gospodarki lokalnej i infrastruktury miejskiej. Przynależność do małopolskiej czołówki samorządowej potwierdza, że Sucha Beskidzka potrafi wykorzystać swój potencjał i staje się przez to jeszcze bardziej atrakcyjna dla inwestorów i mieszkańców.

źródło: um sucha beskidzkaPolecane


© 2010 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze