Podbabiogórze » Info, Wydarzenia » Święto Plonów

W minioną niedzielę 25 sierpnia w kościele parafialnym w Naprawie oraz na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Naprawie w gminie Jordanów odbyły się uroczystości dożynkowe. Święto plonów stanowi piękny element polskiej kultury, a uroczystości dożynkowe są nie tylko wyrazem pielęgnowania tradycji narodowej, ale też wdzięczności Bogu za pomyślnie zakończone żniw oraz zebrane zboże, owoce i inne plony. Dożynki gminne miały bardzo uroczysty charakter. Przed kościołem na korowód dożynkowy czekał ks. proboszcz parafii Jan Fryźlewicz wraz z księdzem prałatem Andrzejem Fryżlewiczem, którzy korowód dożynkowy wprowadzili do kościoła. Starostami tegorocznych dożynek byli, Barbara Medes i Ryszard Banik z Naprawy a gospodarzem wójt gminy Jordanów Stanisław Pudo.

W dożynkach uczestniczyli także goście partnerskiej gminy Kengyel z Węgier.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych uczestnicy przemaszerowali na plac szkolny gdzie odbyła się uroczystość cywilna, w której udział wzięli wice wojewoda Andrzej Harężlak, starosta powiatu suskiego Tadeusz Gancarz, wice starosta Jan Woźny, burmistrz węgierskiej gminy Nagi Szilard waz z radnymi i zespołem regionalnym, przewodniczący Rady Gminy Jordanów Adam Kawula, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele sąsiednich gmin a także przedstawiciele wszystkich organizacji i jednostek współpracujących z gminą.

Po przyjęciu przez gospodarza dożynek od starostów z Naprawy i Węgier chlebów dożynkowych, zostały one pokrojone i rozdane zebranym na uroczystości.

Zabierając głos wójt Stanisław Pudo powiedział.
Dożynki to okres zasłużonej satysfakcji z pracy, a także radości z osiągniętych plonów. Stojąc u progu jesieni, szczególnie myślimy o polskich rolnikach, mocno związanych z matką ziemią i jej darami, które corocznie znajdują się na naszych stołach.”

Za tą ich pracę i za to, że kochają tą naszą małopolska ziemię serdecznie im dziękuję. Szczęść Boże.
Głos zabrali także goście a także zostały odczytane przysłane pozdrowienia od posłanki Joanny Bobowskiej, senatora Andrzeja Pająka, marszałka województwa, wojewody małopolskiego i dyrektora WODR w Karniowicach.
Decyzją Kapituły Honorowej Gminy Jordanów, Odznaką za Zasługi dla Gminy Jordanów odznaczeni przez przewodniczącego Rady Gminy i wójta zostali …………………………

Rozdane zostały także nagrody uczestniczącym w konkursie na najpiękniejszy ogród i obejście gospodarskie.
W części artystycznej wystąpiła młodzież szkolna Zespołu Szkół w Naprawie, orkiestra OSP z Naprawy, zespół regionalny Kunkorgo z partnerskiej gminy Kengyel z Węgier a także węgierska solistka Németh Inez.
Zabawa taneczna zakończyła obchody dożynkowe gminy Jordanów.

bsPolecane


© 2013 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze