Podbabiogórze » Wydarzenia » Uroczyste spotkanie opłatkowe w Bieńkówce

Dnia 29 stycznia w Bieńkówce odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Powstałe w 1995 roku Stowarzyszenie jest organizacją społeczną skupiającą 11 gmin. Głównymi celami stowarzyszenia jest współpraca pomiędzy gminami wchodzącymi w skład organizacji, promowanie obszaru wokół Babiej Góry, wspieranie ochrony walorów przyrodniczych ziemi babiogórskiej oraz działania na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu babiogórskiego. Wzorem lat ubiegłych samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu spotkali się przy wspólnym stole, by podzielić się opłatkiem, podsumować poprzedni rok oraz przedstawić plany na rok następny. Samorząd Gminy Budzów reprezentował Wójt Jan Najdek i Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Szczepaniak. Uroczystość rozpoczął gospodarz spotkania, Wójt Gminy Budzów Jan Najdek witając przybyłych delegatów i gości. Okoliczne przemówienie wygłosił również starszy gazda Marek Listwan. W noworoczny nastrój spotkania wprowadził Ksiądz Proboszcz Roland Hopciaś. Spotkanie uświetnił Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”, który ujął wszystkich zebranych wspaniałym wykonaniem kolęd i pastorałek. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie Babiogórskich Laurów Stopnia Podstawowego i Szczególnego dla osób zasłużonych dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach gospodarki, kultury i turystki.

W tym roku Kapituła Stowarzyszenia uhonorowała Laurem Babiogórskim Stopnia Podstawowego:

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce za wieloletnią pracę i działania na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Budzów i regionu Podbabiogórskiego.
Koło Gospodyń Wiejskich w Jachówce za zaangażowanie w propagowanie dziedzictwa kulturowego gminy Budzów i regionu Podbabiogórskiego.

Laur Babiogórski Stopnia Szczególnego otrzymali:
Pani Zofia Bugajska za szeroką działalność i długoletnią pracę społeczną na rzecz Regionu Babiogórskiego.
Pan Jan Najdek – Wójt Gminy Budzów za wkład pracy w rozwój Gminy pod względem gospodarczym, oświatowym i kulturalnym.


źródło: ug budzówPolecane


© 2011 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze