Podbabiogórze » Info, Wydarzenia » W gminie Jordanów nie likwidują a rozbudowują

„Są chwile w życiu lokalnych społeczności, które poprzez swoje wyjątkowe znaczenie zapisują się złotymi zgłoskami w historii i żyją w pamięci wielu pokoleń.
Niewątpliwie dla mieszkańców Toporzyska dzisiejszy dzień jest szczególnie, ważny i historycznie wymowny. Oto został oddany do użytku nowoczesny budynek szkolny, którego ostatni etap inwestycyjny został przed paroma tygodniami zakończony.
Radość jest wielka, bo w nasze ręce zostaje oddany obiekt, który w naszym regionie niewątpliwie należy do jednych z najpiękniejszych i nowocześniejszych obiektów. Przez wiele lat będzie służył uczniom i całemu społeczeństwu lokalnemu” -powiedziała dyrektor Zespołu Szkół w Toporzysku na oficjalnym otwarciu nowej części rozbudowanego obiektu szkolnego

W nowym obiekcie znajdują się na parterze szatnie dla wszystkich klas z pełnym wyposażeniem, a każda klasa będzie mieć swoją zamykaną szatnię.
Na pierwszej kondygnacji znajdują się 3 pomieszczenia dla klas starszych. Są to pracownia fizyczno – chemiczna, pracownia językowa i klasa z tablicą interaktywną. Drugą kondygnację przeznaczono dla klas od I do III, oraz wygospodarowano pomieszczenie, w którym planowane jest zorganizowanie izby regionalnej. Ponadto szkoła wzbogaciła się o windę dla osób niepełnosprawnych. Na każdym poziomie znajdują się piękne sanitariaty, korytarze wyłożone zostały płytkami natomiast klasy parkietem homogenicznym.
Dzięki rozbudowie uzyskano w szkole miejsce na piękną bibliotekę, pokój nauczycielski, sekretariat oraz świetlicę dla dzieci. Przestronne poddasze w przyszłości dyrekcja szkoły planuje zaadoptować na salę teatralną.

Na otwarcie obiektu przybyli zaproszeni goście, wójt Gminy w Jordanowie Stanisław Pudo,
Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, v-ce starosta Jan Woźny, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Elżbieta Kowalczyk, przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula, ks. proboszcz Marian Juras, a ponadto przedstawiciele Urzędu Gminy w Jordanowie, wykonawca, inspektorzy nadzoru, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele policji, straży pożarnej, kultury, radni, sołtysi, nauczyciele oraz mieszkańcy wsi Toporzysko.

Po przecięciu wstęgi, zebrani zwiedzili obiekt, a następnie obejrzeli widowisko przygotowane przez młodzież szkolną.
Dyrektor szkoły dziękując wszystkim za przybycie i okazaną pomoc powiedziała, „Każda rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieję lepszego jutra, tym bardziej, że dzieje się to w dobie likwidacji szkół, a tu w Toporzysku w woj. Małopolskim powstaje nowy obiekt, który będzie służył nie tylko młodzieży, ale także społeczności lokalnej”.
Tak, mądra i racjonalna gospodarka funduszami gminnymi, przemyślane inwestycje i konsekwencja w realizacji przyjętych planów, wójtowi Stanisławowi Pudo naprawdę się udaje, i dlatego do niego szczególne słowa podziękowania za powstanie tego obiektu w imieniu własnym i całego grona pedagogicznego skierowała dyrektor szkoły.
Spotkanie zakończył wspólny posiłek.

bsPolecane


© 2012 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze