Podbabiogórze » Biznes » W Łętowni zmierzają w dobrym kierunku

Ruszają prace związane z drugim etapem scaleń gruntów we wsi Łętownia. W pierwszym scaleniem objętych zostało 206 ha gruntów.

W dniu 24 czerwca br. odbyło się spotkanie uczestników zainteresowanych tym tematem, a dotyczyło obszaru obejmującego powierzchnię 981 hektarów. Zebranych zapoznano z postanowieniem o wszczęciu postępowania scaleniowego.

Całość prac scaleniowych kosztować będzie 7,1 mil. zł i finansowane będzie z trzech źródeł. Środki unijne /Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/ to 4,5 mil. zł budżet państwa wyasygnuje kwotę 1,5 mil. zł, a budżet gminy1,0 milion.

Zakończenie prac przewidziane jest na rok 2015.

Co można zyskać przystępując do programu scaleniowego:

  • następuje całkowita likwidacja uciążliwej szachownicy pół
  • zwiększa się powierzchnia działek a zmniejsza się ich ilość w danym gospodarstwie
  • każdy rolnik ma zapewniony dojazd do każdej działki
  • wytyczona zostaje funkcjonalna sieć dróg wraz z jej urządzeniem
  • znosi się służebność i współwłasność bez żadnych opłat
  • następuje likwidacja wspólnot
  • zostaje uporządkowana strona prawna wraz z zapisami w księgach wieczystych

Jak wynika z powyższego, właściciele gruntów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z scaleniem. Gmina Jordanów była pierwszą w województwie, która przystąpiła do scaleń w pierwszym etapie. A oto, co wtedy na ten temat zostało powiedziane:

Dziękuję bardzo wójtowi Stanisławowi Pudo, za to, że w roku 2004 jako pierwszy w województwie Małopolskim podjął decyzję o przeprowadzeniu prac scaleniowych na terenie gminy.

Ta decyzja to był materiał poglądowy dla innych, to był sygnał, że coś takiego można i należy zrobić. Tego typu prace akceptuje Marszałek i Zarząd Województwa. Było to wielkie wyzwanie, a zakończenie prac pokaże, co można na obszarach wiejskich pokazać wykonując prace scaleniowe –

powiedział dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Maciej Antosiewicz, na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Jordanowie, w którym uczestniczyła także delegacja niemiecka z Turyngii zainteresowana również tym tematem. Spotkanie to odbyło się w roku 2007.

bs
źródło: ug jordanówPolecane


© 2011 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze