Podbabiogórze » Info, Wydarzenia » Walny Zjazd Oddziału PTTK

WALNY ZJAZD ODDZIAŁU PTTK „ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ”
IM. PROF.WALEREGO GETLA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

W dniu 13 kwietnia 2013 roku w siedzibie Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej odbył się Walny Zjazd w którym uczestniczyło 30 członków co stanowiło 56 % uprawnionych, a więc Zjazd był prawomocny.

Na przewodniczącego obrad wybrano Kazimierza Masiuka natomiast sekretarzem został Janusz Kędlarski. Po dokonaniu wyboru członków Komisji Mandatowej i oraz Wniosków i Uchwał głos zabrał prezes Wojciech Żak, który złożył obszerne sprawozdanie z dotychczasowej działalności Oddziału. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący Robert Sejmik, stawiając wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium za miniona kadencję.

Po wystąpieniach Komisja Wyborcza przystąpiła do kompletowania listy kandydatów do nowych władz Oddziału, które były zgłaszanie z sali.

W trakcie dyskusji padło kilkanaście pytań oraz wniosków związanych z dalszą działalnością w przyszłej kadencji. Dyskutowano o Skansenie w Zawoi Markowej, postawiono wniosek, aby wystąpić do urzędu miasta o nadanie nazwy ulicy P. Komorowskiego, o nadanie honorowego członka PTTK dla Marii Skrbeńskiej, podano wniosek o zmianę terminu rajdu „Podbabiogórskie Miasta”, a także o przystąpieniu do podłączeniu budynku – obecnej siedziby do kanalizacji miejskiej.
Po dyskusji przystąpiono do wyboru nowych władz Oddziału. Do zarządu zgłoszono 12 kandydatur, z czego w wyniku głosowania wybrano 11 osób, z tylu bowiem w tej kadencji osób będzie skladał się zarząd. Wybrane osoby ukonstytuowały się następująco. Prezesem zarządu ponownie wybrano Wojciecha ŻAKA, wice prezesami zostali Malaga Jan i Leśniakiewicz Marcin, sekretarzem Kędlarski Janusz a skarbnikiem Żaczek Anna. W skład zarządu weszli jeszcze, Budnik Stanisław, Chowaniec Marian, Pochopień Kazimierz, Sasuła Barbara, Mydlarz Jerzy i Żak Jerzy.

Na zakończenie zjazdu podjęto uchwały o złożeniu wniosku do ZG PTTK o przyznanie odznaki Honorowego Członka PTTK dla Marii Skrbeńskiej, uchwałę zatwierdzającą statut po zmianach, uchwałę upoważniająca zarząd do prowadzenia rozmów w sprawie sprzedaży lub przekazania skansenu w Zawoi, oraz uchwałę o podjęciu działań umożliwiających sprawne weryfikację odznak PTTK.

Po zakończeniu dyskusji i wolnych wnioskach prezes zamknął obrady Walnego Zjazdu.

bsPolecane


© 2013 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze