Podbabiogórze » Info » Zaprzysiężenie ławników w Suchej Beskidzkiej

Ławnik to niezawodowy członek składu orzekającego w danym sądzie, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości został zapisany w art. 182. Konstytucji.

W sprawach cywilnych dwaj ławnicy pod przewodnictwem zawodowego sędziego rozpoznają sprawy z zakresu prawa pracy oraz część spraw wynikających ze stosunków rodzinnych. Dotyczy to Sądów Rejonowych takich właśnie jaki znajduje się w Suchej Beskidzkiej, z tym, że w Suchej ławnicy uczestniczą tylko w sprawach dotyczących spraw rodzinnych.

W zakresie orzekania ławnik posiada większość prerogatyw sędziego. Jest niezawisły, podlega tylko Konstytucji i ustawom, a jego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Ławnik nie może jednakże przewodniczyć rozprawie sądowej, a ponadto nie musi uzasadniać zdania odrębnego, jeżeli takie złożył.

W dniu 15 grudnia br. w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej odbyło się zaprzysiężenie ławników wybranych przez rady poszczególnych gmin na nową 4-letnią kadencję.

Spotkanie prowadził Prezes Sądu Rejonowego Wiesław Okrzesik, który przyjął od wybranych ławników przysięgę a także przedstawił zakres pracy jaka wiąże się z pełnioną funkcją. Ławnicy wybrali także z pośród siebie Radę Ławniczą, której przewodniczącym na kolejną kadencję został Marian Chowaniec z Suchej Beskidzkiej.

bsPolecane


© 2011 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze