Zamek w Dębnie

We wschodniej część województwa małopolskiego napotkać można wspaniałe budowle – zamki oraz ich ruiny – świadczące o ich dawnej świetności. Można by długo wyliczać, tym razem zajmę tylko zasygnalizuje temat, przedstawiając Wam w pierwszej kolejności zamek w Dębnie

Trochę historii: zamek w Dębnie  został ufundowany przez Jakuba z Dębna, kanclerza i kasztelana krakowskiego, w latach 1470-1480. W przeciwieństwie do typowych zamków rezydencji tej nie otacza obwód murów obronnych, ale jest ona otwarta na otaczający ją teren dawnego ogrodu, a dzisiaj parku, co upodabnia ją do obszernego dworu. Co ciekawe, obronność zamku w Dębnie zapewniały jedynie lokalizacja na wysokim kopcu, otaczający go częstokół i fosa.

Zamek składa się z czterech piętrowych budynków, zbudowanych wokół dziedzińca ze studnią. Sylwetę zamku wzniesionego z cegły na kamiennym fundamencie urozmaicają wykusze i basztki o charakterze bardziej dekoracyjnym niż obronnym. Dzięki ekspozycji we wnętrzach możemy poznać dzieje zamku, jego właścicieli oraz mieszkańców. Dla zwiedzających przygotowano liczne atrakcje. Możemy zobaczyć na przykład lochy (z narzędziami tortur), kuchnię, salę rycerską oraz kaplicę. Macie ochotę? Jak to zwykle bywa, również zamek w Dębnie ma swoją legendę, związaną z nieszczęśliwą miłością Tarłówny, córki pana zamku, która zakochała się w pokojowym ojca. Za przeciwstawianie się woli ojca i zhańbienie rodu miała zostać zamurowana żywcem w jednej ze ścian!

zamek w Dębnie

Wypada jeszcze wspomnieć o Zamkach doliny Dunajca. Doliną Dunajca biegł kiedyś ważny szlak łączący Polskę z Węgrami i krajami bałkańskimi. W jego pobliżu chętnie osiedlali się ludzie, budując osady, grody, a także zamki.

Nie przegap: Góry na Bałtykiem

Wśród nich warto wymienić chociażby rycerski  Tropsztyn we wsi Wytrzyszczka (który został wzniesiony prawdopodobnie pod koniec XIII w. na skale). Co warte odnotowania, na chwile obecną zamek jest w pełni zrekonstruowany do postaci, jaką posiadał w XV w. i stanowi jeden z najbardziej malowniczych w Polsce przykładów zamków rycerskich wzniesionych z kamienia. Warto zatrzymać się tu dłużej i skorzystać z możliwości zwiedzania zamku. Zobaczymy tutaj lochy prowadzące (podobno) pod dnem Dunajca a także ciekawą ekspozycję poświęconą kulturze Inków. Inków? Tak, a to z powodu legendy mówiącej, że to właśnie tutaj został ukryty przez potomków króla Inków skarb przeznaczony na odbudowę państwa inkaskiego. 

Melsztyn  – ruiny zamku Leliwitów Melsztyńskich z poł. XIV w., rozbudowanego przez Jordanów w I połowie XVI w. w stylu renesansowym. W 1770 r. Melsztyn został zdewastowany w czasie walk konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi, a następnie opuszczony i rozebrany. 

Czchów  – ruiny zamku w Czchowie zbudowanego pod koniec XIII w. jako ochrona miejscowej komory celnej i rozbudowywanego aż do początku XVI w. Najlepiej zachowała się wieża (20 m) udostępniona jako punkt widokowy. W odbudowanej części zamku znajduje się ekspozycja przedstawiająca dzieje zamku.

Rożnów – na górze ruiny zamku Rożenów z drugiej połowy XIV w. Później własność Zawiszy Czarnego i Tarnowskich. W dole wsi można zobaczyć niedokończoną wielką fortecę hetmana Jana Tarnowskiego z poł. XVI w., której głównymi częściami są pięcioboczny beluard, budynek bramny z rampą i łącząca oba obiekty kurtyna muru.Mam nadzieję, że ten tekst zainspirował Was!